.:: Om oss ::.

HISTORIKK

Sigurd Furulund Maskin AS, med adresse 2050 Jessheim, er et maskinentreprenørfirma etablert i 1976 og gjort om til aksjeselskap i 1997. Vi påtar oss grunnarbeider, graving, graving av grøfter, planering, utførelse av VA-anlegg,riving samt opparbeidelse av tomter og veier. I tillegg utfører vi fjellarbeider og massetransport. Oppdragene utføres for private og offentlige oppdragsgivere i forbindelse med tomtefelt, eneboliger og større næringsbygg.

Geografisk arbeidsområde er Oslo og Akershus.

Det er 12 ansatte i virksomheten.
Daglig leder er Sigurd Furulund.

MÅLSETTING

Sigurd Furulund Maskin AS har satt seg følgende mål for sitt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:
Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.

For å nå dette målet, er det innført internkontroll i henhold til forskrifter, samt utarbeidet et kvalitetssystem.
Systemene er integrert, og dokumentert i både visningseksemplar og håndbøker til alle ansatte.

GODKJENNING

Sigurd Furulund Maskin AS er, av Statens Bygningstekniske Etat (www.be.no), klassifisert som en godkjent bedrift med godkjenningsnr: 1999004254.
For å se innenfor hvilke godkjenningsområder vi er godkjent, KLIKK HER >>