.:: Referanseliste Sigurd Furulund Maskin AS ::.

Gisletunet Boligfelt, Kløfta: Boligfelt med 25 boliger. Vei,vann og avløpsanlegg.
Opparbeidelse av tomter.
Tiltakshaver: ØIE AS
Tidspunkt: 1999-2001
Anbudssum: 5.500.000,-

Eltonåsen, Nannestad: Opparbeidelse av eneboligtomter. Vei,vann og avløpsanlegg.
Tiltakshaver: Boligpartner AS,Gardermoveien,Jessheim
Tidspunkt: 1999-2000
Anbudssum: 1.500.000,-

Lillestrøm Torv, Lillestrøm: Utgraving av tomt for forretningsgård. Oppparbeidelse av vei,
vann og avløpsanlegg.
Tiltakshaver: ØIE AS
Tidspunkt: 2000
Anbudssum: 1.800.000,-

Omlastningsterminal,
Hakon-Gruppen,Lørenskog:
Utgraving av grube for lasteramper. Opparbeidelse av vei,
(plasser)vann og avløpsanlegg. Støping av lasteramper.
Tiltakshaver: Ing.Einar Chr.Halvorseth AS
Tidspunkt: 2001
Anbudssum: 1.600.000,-

Jordal Idr.plass, Oslo: Riving av tribuner og fyrhus.Opparbeidelse av grøntareale.
Tiltakshaver: Oslo kommune,Friluftsetaten
Tidspunkt: 2001
Anbudssum: 940.000,-