Våre referanser

Gjennom mange år har vi opparbeidet gode referanser å vise til. For å se en liste over våre referanser, trykk les mer under.

Les mer ...

La fagfolk gjøre jobben

For å sikre at jobben gjøres riktig, og for å unngå overraskelser er det alltid best å la fagfolk gjøre jobben

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med alle tjenester, og oppleve en høy grad av service

Velkommen til Sigurd Furulund Maskin AS!

Om oss

Sigurd Furulund Maskin AS, med adresse 2050 Jessheim, er et maskinentreprenørfirma etablert i 1976 og gjort om til aksjeselskap i 1997. Vi påtar oss grunnarbeider, graving, graving av grøfter, planering, utførelse av VA-anlegg,riving samt opparbeidelse av tomter og veier. I tillegg utfører vi fjellarbeider og massetransport. Oppdragene utføres for private og offentlige oppdragsgivere i forbindelse med tomtefelt, eneboliger og større næringsbygg.

Geografisk arbeidsområde er Oslo og Akershus.

Målsetting

Sigurd Furulund Maskin AS har satt seg følgende mål for sitt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:

Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.

For å nå dette målet, er det innført internkontroll i henhold til forskrifter, samt utarbeidet et kvalitetssystem. Systemene er integrert, og dokumentert i både visningseksemplar og håndbøker til alle ansatte.

Våre godkjenninger

Sentral Godkjenning Rød
Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Din maskinentreprenør i Oslo og Akershus

Anleggsgartner

Veibygging

Vi tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

VA-Anlegg

Vi bygger alle typer vann- og avløpsnett, både store og små. Vi kan hjelpe med prosjektering, dimensjonering og utregning, samt prissetting på det gjeldende prosjektet.

Grunnarbeid

Riving

Vi er behjelpelig med å rive gamle bygninger, og klargjøre for nye oppføringer. Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Betongarbeid

Vi tilbyr mange tjenester innen mur og betong. Enten om du ønsker gulvstøp eller rehabilitering av betong, er vi den riktige aktøren for deg!

Massetransport

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.

Transport med kran

Har du eller ditt firma behov for krantransport/partilast? Med kranbiler med opptil 24 meters rekkevidde tar vi på oss det meste av oppdrag innen krantransport. Her har vi kapasitet og erfaring.

Kontakt oss

63 98 06 30905 42 803
Trondheimsvegen - Jessheim 500, 2067 JESSHEIM
Orgnr 976 950 275